OM GL

GL:S VERKSAMHET

GL organiserar tillverkare, importörer och leverantörer av maskiner, tillbehör och förbrukningsmateriel samt därtill närliggande informationshantering och it-lösningar till den svenska grafiska industrin. Föreningen grundades 1908 och har för närvarande ett fyrtiotal medlemmar.

Föreningens erbjuder sina medlemmar att delta i statistikverksamhet, juridisk konsultation (avtalstolkning, utarbetning av standardvillkor mm), utställningsverksamhet, utbildning, möten etc vilket sker inom Grafiska Leverantörsföreningen Service AB, ett helägt servicebolag.


FÖRENINGENS ORGANISATION

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Föreningens huvudsakliga inriktning styrs av medlemsföretagen som avgör vilka specifika frågeställningar som skall bearbetas.

KANSLISERVICE

Föreningens verksamhet administreras av Stiftelsen Branschorganisationernas kansli, vilket innebär att föreningens medlemmar kan vända sig till kansliets personal för hjälp och råd när det gäller branschspecifika frågor. Föreningens kansli informerar medlemmarna fortlöpande om frågor av betydelse för branschen och kallar till de möten som föreningen beslutar att hålla.

STYRELSE

GLs styrelse väljs av årsmötet.


På årsmötet 2018 tillsattes nedanstående styrelse:

 

Lars Lindberg, Heidelberg, ordf

Björn Allskog, Agfa Graphics
Ulf Malm, Kodak
Tommy Segelberg, Plockmatic
Kristoffer Skantze, Edvard Schneidler
Ronny Sundquist, Canon Svenska

STADGAR

Ladda ner GLs stadgar här: