GL:S STIPENDIUM

Grafiska Leverantörsföreningens stipendium
för bästa examensarbete 2016 tilldelas

 

Linnea Olsen Anckers


Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet


för examensarbetet i Grafisk design och kommunikation

 

Typografi och typografiska klassificeringssystem i svensk grafisk designutbildning

 

Motivering:
Linnea Olsen Anckers har i sitt examensarbete lyft fram behovet av ett standardiserat typografiskt klassificeringssystem och tagit fram ett praktiskt exempel på ett system som skulle kunna fungera som en standard i svensk designutbildning. Med stöd av pilotstudien, som påvisar det analoga interaktiva mediets effektivitet, presenterar arbetet ett kreativt och enkelt utbildningsmaterial i form av tryckta kort. Uppsatsen i sig är av stort läsvärde för lärare men även för studenter. Juryn tror och hoppas att Linneas arbete får genomslagskraft i svensk grafisk designutbildning.

 


Tidigare vinnare:

2014: The Effects of Dot Uniformity on Halftone Mottle in Flexographic Prints on Coated Board av Simon Kalincinski, KTH

2013: Mer än en faktura av Petter Bendelin och Anton Westerberg, Stockholms Universitet

2012: Bokomslag riktade till unga vuxna av Nathalie Beillon och Fanny Runeby, Högskolan i Dalarna

2011: Studie och analys av premediala arbetsflöden på Elanders av Magdalena Sjöstrand, KTH