LEVERANSBESTÄMMELSER

ALV05 är längre, tydligare och modernare än sin föregångare. Så kan den reviderade versionen av Allmänna avtalsvillkor för leverans med montage av grafiska maskiner - ALV05 - beskrivas.

ALV05 är framtaget av de tre branschorganisationerna GL (Grafiska Leverantörsföreningen) GFF (Grafiska Företagens Förbund) och TU (Tidningsutgivarna).

GLs samtliga Leveransbestämmelser hittar du nedan:

Maskindirektivet